Ensivaste

Lavian ensivasteryhmään toivotaan uusia innokkaita osaajia, ota rohkeasti yhteyttä VPK:n ensivasteen vastuuhenkilöön Erika Laurén 040-7329856

Lavian VPK:n ensivasteryhmä aloitti toimintansa 01.01.2009. Ryhmän vahvuus on 15 henkilöä. Arvioitu Evy -hälytysten määrä n.50 kpl vuodessa. Toteutuma oli vuonna 2009 64 kpl, vuonna 2010 58 kpl, vuonna 2012 39 kpl, vuonna 2013 82 kpl ja vuonna 2014 29 kpl . Lavian ensivasteen hälytysajoneuvona toimii RSA 357. Autossa on varusteena normaalit Evy -varusteet. Ensivaste toimii hyvässä yhteistyössä eri sairaankuljetuksien kanssa.

Ensivaste harjoitussuunnitelma 2017-2018

Ensivasteella tarkoitetaan potilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka pystyy aloittamaan välittömät toimenpiteet potilaan peruselintoimintojen turvaamiseksi, kykenee tehostettuun ensiapuun ja arvioimaan potilaan tilan ja raportoimaan tilanteesta eteenpäin. Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta muuta kuin poikkeustapauksissa. Ensivasteyksikkönä voi toimia esimerkiksi pelastus-, tai poliisiauto, jonka henkilöstö on saanut ensivastetoimintaan vaadittavan koulutuksen. Ensivasteyksikkö hälytetään, kun se saavuttaa potilaan merkittävästi lääkinnällisen pelastustoimen yksikköä nopeammin. Yksikkö voidaan hälyttää myös lisäavuksi.

Ensihoitopalvelun toimintaohje pdf


Kuva päiväpaloasemalla tapahtumasta 24.11.2012. kuva tyrvään sanomat

Kuva Lavian VPK:n ensivasteen koulutuksesta
kuva: paikallissanomat